Author Archives: Colyn Jonker

In Memoriam Erelid Albert Schepers †

Albert Schepers

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Erelid van de Vriezenveense Harmonie

16 juli 1936 – 1 juni 2020

In 1953, om precies te zijn op 14 augustus, werd de Vriezenveense Harmonie verrijkt met het lidmaatschap van Albert Schepers. Hij begon zijn carrière bij de pas opgerichte drumband. Hij was er vroeg bij om zaken te regelen, want na 8 jaar trad hij al toe tot het bestuur. In 1965 werd hij tweede secretaris en in 1975 volgde hij Bats Dekker op als secretaris. Deze functie vervulde hij tot 1998. In datzelfde jaar legde hij samen met Bé Pape de eerste steen voor de bouw van Odeon. Eindelijk kwam er een eigen onderkomen voor zijn harmonie. Voor hem is daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Daarna bleef hij bestuurslid tot 2005.

Het is eenvoudiger te omschrijven wat Albert niet voor de harmonie heeft gedaan, dan wat hij met volle inzet wel voor zijn muziekvereniging heeft gedaan. Naast zijn bestuursfuncties deed hij nog veel meer; het beheer van het instrumentarium, de vaste vervoerder van slagwerkmateriaal, het trekken van de oliebollenkar, zijn jarenlange beheer van de uniformen, zijn betrokkenheid bij het beheer van Odeon en zijn eerste aanzet tot sponsoring door het bedrijfsleven. Maar vooral was hij de man achter de jaarlijkse donateursactie.
Zeer waarschijnlijk heeft hij meer donateursgeld binnengehaald dan wie ook.

Voor al deze activiteiten is hij in 2006 terecht tot erelid benoemd. Zelfs had Albert nog tijd om bij een aantal andere organisaties actief te zijn, zodat hij in 2010 een koninklijke onderscheiding niet kon ontlopen.

Jarenlang marcheerde hij op zijn vaste plek in de drumband over Vriezenveen van west naar oost en van oost naar west. Hij beleefde talrijke hoogtepunten met zijn drumband bij mars- en podiumconcoursen. De kunst van het melodisch slagwerk heeft hij nooit beoefend, maar hij zag met voldoening de grote verandering van drumband naar slagwerkensemble.

Er zijn nog een paar dingen die Albert vanaf een afstand maar wel betrokken heeft meegemaakt, zoals de concertreis naar Rusland in 2013, het begin van het eeuwfeest in 2020 en het proces van het samen optrekken van slagwerkgroep en orkest.

Inclusief zijn erelidmaatschap is Albert meer dan 65 jaar lid geweest.

De harmonie marcheert verder de toekomst in. Albert zou niets liever willen dan dat. En iedere keer als we weer thuiskomen staat zijn naam nog steeds in de eerste steen gebeiteld om nooit te vergeten.

Alfred Roelofs
namens de Vriezenveense Harmonie

In-Memoriam-Albert-Schepers10193

Jubileum Overzicht. Bewaar deze data!

Nieuwjaarsreceptie 4 januari                       

Op 4 januari luiden we feestelijk het nieuw jaar in door middel van een uitgebreide nieuwjaarsreceptie voor relaties en genodigden, inclusief toespraak burgemeester, gevolgd door een gala-avond voor leden. We nodigen ook de pers uit.

Nieuwjaarsconcert 18 januari                      

Op 18 januari 2010 houden we (orkest en slagwerkgroep) samen met het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen ons nieuwjaarsconcert. Beide groepen bestaan 100 jaar. Het is lang geleden dat beide groepen samen een concert uitvoerden. Locatie is de ontmoetingskerk in Vriezenveen.

Compositie

Wij hebben ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan een compositie-opdracht gegund aan de Franse componist Thierry Deleruyelle. De compositie brengt orkest en slagwerk samen, wat voor een compositie uniek is. De compositie gaat ‘Odeon’ heten, wat uiteraard associeert aan ons clubgebouw, maar ook aan onze geschiedenis. Figuurlijk staat Odeon voor een huis, een thuis, krachtig gebouwd, dat bestand moet zijn tegen invloeden van buitenaf, tegenstellingen, interne meningsverschillen en dus eigenlijk alles wat zich afspeelt in een muziekvereniging. We zullen het werk gaan spelen tijdens de buitenlandse reis en het afsluitende kerstconcert.

Historisch museum Vriezenveen: Tentoonstelling – 27 april t/m 19 juni

Na koningsdag 2020 zal gedurende 6 weken een tentoonstelling te zien zijn over de geschiedenis van zowel de VH als het CMK Vriezenveen in het historisch museum Vriezenveen. We plannen enkele ‘kamermuziek/presentatie-avonden’ waarin onze ensembles optreden terwijl een VH/CMK-spreker op een luchtige manier tussendoor verhalen vertelt over onze geschiedenis. Daarna kan het publiek zelf het museum bezoeken.

Jeugdjubileumvoorstelling 16 april

De Vriezenveense Harmonie voert een speciaal voor haar geschreven jeugdvoorstelling uit, waarin de jeugdorkesten samen met basisschoolkinderen (groep 5/6) een muzikaal verhaal vertellen, ondersteund door zang, een verteller/acteur, een combo (van ‘t Noordik Almelo) en filmbeelden. Het verhaal gaat over de zoon van een ondernemersgezin dat ruim 100 jaar geleden om economische redenen emigreerde vanuit onze regio naar St Petersburg in Rusland. De jongen vindt troost in zijn muziek, en al reizende ontmoet hij andere muzikanten met wie hij samenspeelt en muzikaal groeit. De reis staat dus niet alleen voor avonturen in het buitenland, maar ook voor muzikale en persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard heeft dit verhaal raakvlakken met de geschiedenis van Vriezenveen (Rusluie) en het 100-jarig jubileum van de Vriezenveense Harmonie.

De voorstelling wordt opgevoerd op donderdag 16 april 2020 om 13.30 uur onder schooltijd voor alle kinderen van de basisscholen in sporthal De Stamper, dat met behulp van podium, licht, geluid en aankleding wordt omgetoverd tot theaterzaal. Dezelfde avond wordt de voorstelling (zonder schoolkinderen) herhaald.

Koningsdag 27 april

Regulier concert.

Dodenherdenking 4 mei

Naast de reguliere dodenherdenking staan we stil bij onze leden die zijn overleden. We bezoeken als club de begraafplaatsen in Vriezenveen.

Streetparade – bevrijdingsoptocht 5 mei

Op 5 mei wordt een grote bevrijdingsoptocht georganiseerd waar wij actief aan meehelpen. We nodigen diverse orkesten en andere lokale en regionale organisaties uit. Ook rijden legervoertuigen mee.

Muzikaal theaterspektakel Oost-West

Ter ere van het 100-jarig bestaan in 2020 ontwikkelt de Vriezenveense Harmonie de muziektheatervoorstelling Oost West waarin een eeuw dorpsgeschiedenis de revue passeert, gebaseerd op regionale verhalen die het DNA van de Vriezenveners hebben gevormd en waarin iedere Vriezenvener en inwoner uit de regio zich kan herkennen. In juni 2020 (onder voorbehoud) geven wij op een locatie in Vriezenveen 7 voorstellingen waarmee wij 3.000 bezoekers en 1.000 leerlingen bereiken. Tekst, regie, hoofdrollen, muzikale leiding, productieleiding en marketing worden uitgevoerd door professionals. Ook werken we samen met lokale (amateur)organisaties. Laurens ten Den, tekstschrijver, bedenkt het verhaal van de voorstelling op basis van interviews met Vriezenveners en schrijft de theatertekst. Zo’n serie voorstellingen, groots en semiprofessioneel opgezet, bedoeld voor een breed publiek is er in Vriezenveen nog nooit geweest.

Ons zes kilometer lang lintdorp bestond eeuwenlang grotendeels uit een Oosteinde en Westeinde, waar mensen woonden ‘op West’ of ‘op Oost’ en precies in het midden naar de kerk en het café gingen. Een prachtige metafoor voor deze gepolariseerde gemeenschap vormen de voetbalclubs DOS’37 (Westeinde) en DETO Vriezenveen, tegenwoordig Twenterand (Oosteinde). Deze verenigingen spelen dan ook een substantiële rol in de voorstelling. Wie wij nu zijn, als individu, vereniging en dorp, is gevormd door het verleden. Als wij dit met een vleugje zelfspot onder de loep kunnen nemen, groeien wij als gemeenschap. Graag schenken wij deze ervaring aan onze dorpsgenoten met een voorstelling gebaseerd op herkenbare, authentieke verhalen uit de gemeenschap en gebeurtenissen uit het recente verleden.

Oost West bevat een educatieve component gericht op groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het middelbaar onderwijs. Een interactieve lessenserie bereidt leerlingen voor op de voorstelling en laat hen een actieve rol spelen tijdens de opvoering.

Concertreis – 23-26 juli

De concertreis stelt beide A-groepen gezamenlijk in staat op te treden in de Goldene Saal van de Wiener Musikverein tijdens het World Orchestra Festival in Wenen van 23-26 juli in Wenen. Een prachtig affiche! Er zijn mogelijkheden om op vrijdag 24 juli in Wenen buiten te spelen, op zaterdag mee te doen aan een muziekwedstrijd en zondag een galaconcert in de Musikverein te verzorgen. Het podium in de Goldene Saal lijkt groot genoeg voor orkest en slagwerk, dus hoe bijzonder zou het zijn om daar gezamenlijk de internationale première van de nieuwe compositie ‘Odeon’ uit te voeren die op dit moment voor ons wordt geschreven! In ons kielzog proberen we een groep bedrijven / sponsors mee te nemen, en andere geïnteresseerde vrienden en relaties.

Summercamp –21-23 augustus

De jeugd gaat elk jaar op kamp, dit keer maken we daar een speciale jubileumeditie van

MDZK – Oktoberfest tentconcert –  23 oktober     

Gelijk aan 2018 jaar zijn we gevraagd een concert te geven op vrijdag in het oktoberfestweekend te Vriezenveen. Een spetterend concert met artiest van naam.

Afsluitend kerstconcert / reünieconcert – 19 december                    

We sluiten het jaar af met een wervelend gezamenlijk kerstconcert in de Grote Kerk, waarbij we ook onze oud-leden/reünisten actief laten meedoen. Op de concertdag zal een VH-reünie georganiseerd worden.

Documentaire

Yvo van Ravenswaaij maakt een documentaire over de Vriezenveense Harmonie die bij aanvang van het jubileumjaar gepresenteerd zal worden en op de regionale kanalen beschikbaar wordt gesteld.

Contactgegevens

Jubileumcommissie                                         jubileum@vriezenveenseharmonie.nl

Dagwinnaar Concours Zutphen

De Vriezenveense Harmonie heeft op het concertconcours van de Muziekbond Gelderland-Flevoland in Zutphen het hoogste puntentotaal gehaald.

Dirigent Erik van de Kolk leidde het 80 leden tellende orkest in de eerste divisie naar 91,93 punten. De vertolking van de werken Bachseits (Johannes Stert), I shall love but Thee (Jan Van der Roost) met sopraan Josefien Stoppelenburg als soliste en Les trois notes du Japon (Toshio Mashima) was goed voor een eerste prijs met lof der jury. Lof was er ook voor de Philharmonie Sittard met dirigent Ingeborg Stijnen.

https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/hoogste-score-voor-vriezenveense-harmonie-in-zutphen/94d92a395171

VH weer van start

Vriezenveense Harmonie Emergo Castricum dubbelconcert

Deze week op 26 augustus, gaan de stoffige deuren van Odeon weer open. Het nieuwe seizoen zal beginnen met nieuwe leden, leerlingen en verrassende concerten. Dit betekent echter niet dat er niks is gedaan voor de VH in de zomervakantie! Zo heeft de Jubileum commisie voorbereindingen gedaan voor het 100-jarige jubileum in 2020. Ook is er een klein gezelschap bezig met kleine stukken voor het 650 jarige bestaan van ons dorp Vriezenveen.

Zoals elke start van het nieuwe schooljaar gaan de jeugdleden op Summercamp. Dit jaar word het thema ‘Reis rond de wereld’. Dit kamp worden er dan volop activeiten gedaan die hierop aansluiten. Daarnaast zullen de kinderen ook natuurlijk nog wat muzikale kennis mee terug nemen naar huis, en, tot ergernis van de ouders, het kamplied die elke dag gezongen zal worden.

Voor de orkesten en de slagwerkgroepen staan ook veel activiteiten op het programma. Zo gaat het A-orkest dit jaar,30 november, weer op concours met onze Dirigent Erik van der Kolk. Daarvoor zullen nog 2 try-out concerten gegeven worden die onze stukken voor het concours te horen leggen aan jullie. Het B-orkest organiseert samen met de Bornse Harmonie ook nog een concert in Borne op 2 november.

Wil jij ook nog muziekles volgen, en volgend jaar mee op Summercamp? Je kunt je nog steeds opgeven voor muziekles bij de Vriezenveense Harmonie. Ook voor de lessen Algemene Muzikale Vorming kun je je nog opgeven. De AMV lessen zijn bedoeld voor jonge kinderen om hen een muzikale basis te geven. Je leert noten lezen en ritmes klappen, maar het is vooral heel erg leuk!

Geef je snel op via info@vriezenveenseharmonie.nl

Wijziging lesgeld

verhuur ruimte zaal gebouw huur

In dit nieuwe seizoen zijn alle lestijden gelijk getrokken naar een les van 30 min.
Op basis van deze verandering in de opleiding zijn de tarieven die men betaald ook omhoog gegaan.
Zie hieronder het overzicht:

Leerlingen:
18- €37,50 (was €32,50)
18+ €50,00 (was €44,00)

Leden:
18- €19,50 (was €17,00)
18+ €23,00 (was €20,00)

Leerlingen buiten gemeente:
18- €55,00 (was 47,50)
18+ €68,00 (was 59,00)

De instrumenten- en slagwerkbijdrage zijn onveranderd gebleven