Category Archives: Geen categorie

Registratie Dodenherdenking

De Vriezenveense Harmonie heeft een registratie gemaakt met betrekking tot Dodenherdenking 2021 en zendt die op 4 mei uit via haar YouTube kanaal en via Delta TV. Naast enkele koralen door een kopergroep en slagwerkensemble klinkt Remembrance Day, het taptoe signaal en natuurlijk het Wilhelmus. Machiel Dijkstra draagt een passend gedicht voor. Bijzonder zijn de beelden die gemaakt zijn bij het leggen van bloemen bij Vliegeniersgraven. De Vriezenveense Harmonie draagt met deze muzikale ceremonie bij aan de herdenking die elk jaar, ook dit jaar, gehouden moet worden.

Passiemuziek voor Pasen

De Vriezenveense Harmonie presenteert:

Passiemuziek voor Pasen!

In samenwerking met sopraan Eleanor Sourbutts, professionele muzikanten, burgemeester en dominee zenden we Goede Vrijdag om 19.30 uur onze Passie registratie voor jullie uit!

In deze (Corona-) tijd voor Pasen is deze passievolle muziekregistratie een moment van bezinning, maar ook van hoop en toekomst en daarmee ons geschenk aan de gemeente Twenterand.

€100,- voor een 100-jarige !

Vriezenveens theaterspektakel voor iedereen: bent u er één uit 100?

De jubilerende Vriezenveense Harmonie ontwikkelt in 2020 een unieke muziektheatervoorstelling in Vriezenveen. Een voorstelling vóór ons dorp, óver ons dorp, gebaseerd op verhalen en gebeurtenissen die iedereen zal herkennen. In het verhaal spelen de Vriezenveense Harmonie en de twee voetbalclubs DETO Twenterand en DOS ’37 een grote rol.

Voor dit ambitieuze project is veel geld nodig. Dit geld verkrijgen we onder andere uit subsidies, sponsoring en giften. Om te kunnen besluiten of de voorstelling haalbaar is, moeten we vóór 7 januari 2020 € 10.000 aan particuliere giften toegezegd hebben. Dat zijn honderd personen die €100 doneren aan de 100-jarige muziekvereniging. Bent u er daar één van?

Een Vriezenveense Romeo & Julia

De basis voor de voorstelling is een eeuw aan regionale verhalen die het DNA van de Vriezenveners hebben gevormd. Ons zes kilometer lang lintdorp bestond jarenlang grotendeels uit een Oosteinde en Westeinde, waar mensen woonden ‘op West’ of ‘op Oost’ en precies in het midden naar de kerk en het café gingen. Halverwege de vorige eeuw groeiden Oost en West naar elkaar op Het Midden. Een prachtige metafoor voor deze gemeenschap vormen de voetbalclubs DOS’37 en DETO Twenterand. Deze verenigingen spelen dan ook een grote rol in het verhaal.

Rode draad in het verhaal is de Vriezenveense variant op het wereldberoemde liefdesverhaal over Romeo en Julia. Aan de hand van deze verboden liefde tussen de topscoorder uit het eerste elftal van DETO Twenterand en een echt DOS’37-meisje passeert een eeuw dorpsgeschiedenis de revue. Iedere inwoner van Vriezenveen zal zich herkennen in de voorstelling.

We hebben de ambitie om 7 locatietheatervoorstellingen te geven in Vriezenveen en hiermee 4.000 bezoekers te trekken. Hiervoor zijn we geïnspireerd door “Het verzet kraakt” en “Reuring in het Reggedal”. Samen met maatschappelijke partners, het onderwijs en cultuurcollega’s uit heel Twenterand werken wij aan een uniek evenement in Vriezenveen waarover iedereen met trots zal napraten. Steekwoorden: verbinding, ontplooiing, geschiedenis, noaberschap, gezelligheid, verbeelding, voetbal en natuurlijk muziek.

De Twentse acteur, toneelregisseur en schrijver Laurens ten Den (mede bekend geworden door Van Jonge Leu en Oale Groond) schrijft voor dit project een geheel nieuwe muziektheatervoorstelling. Het project is een amateurproductie van kwalitatief hoog niveau, waarbij wij hulp krijgen van een team van professionals. De hoofdrollen worden gespeeld door professionele acteurs en zangers. De overige cast wordt gevormd door talentvolle zangers, acteurs en dansers uit de regio.

Waarom schenken?

Waarom zou u honderd euro schenken? Omdat u de waarde inziet van een mooie, unieke theatervoorstelling over uw eigen dorp. Omdat u het belangrijk vindt dat deze voorstelling tot stand komt, zodat u en uw dorpsgenoten, jong en oud, hiervan kunnen genieten de komende zomer. Bovendien wordt u als gulle gever uitgenodigd voor de première van de theatervoorstelling!

Uw gift wordt alleen geïncasseerd wanneer het project doorgaat. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd.

De gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting in 2020. U doet uw gift aan de steunstichting festiviteiten Vriezenveense Harmonie (RSIN 859319477). De zogeheten ‘steunstichting SBBI’ is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van het 100-jarige jubileum van de Vriezenveense Harmonie. Dat betekent dat alle eenmalige giften aan de steunstichting in 2020 aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Vriezenveense Harmonie

Honderd jaar geleden werd het dorp Vriezenveen officieel verrijkt met een muziekvereniging: de Vriezenveense Harmonie. De muziekkapel van toen is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende vereniging die uitkomt in de hoofdklasse van de Nederlandse muzieksector. De muziekvereniging heeft nog altijd een centrale plaats in de Vriezenveense gemeenschap en vormt een verbindende schakel tussen mensen en organisaties. Ze draagt met muziekeducatie bij aan het welzijn van jong en oud, speelt een rol bij nationale feestdagen en lokale evenementen en zorgt voor saamhorigheid en gezelligheid met en voor meer dan tweehonderd leden.

Help mee dit theater voor de Vriezenveense gemeenschap tot stand te brengen!

Vul dit machtigingsformulier in en geef het mee aan een lid van de Vriezenveense Harmonie, lever het in bij Bas Borsje (Koolmees 67, Vriezenveen) of stuur een scan naar de jubileumcommissie.

Jubileumcommissie Vriezenveense harmonie jubileum@vriezenveenseharmonie.nl
Bas Borsje (0627858552)

Jubileum Overzicht. Bewaar deze data!

Nieuwjaarsreceptie 4 januari                       

Op 4 januari luiden we feestelijk het nieuw jaar in door middel van een uitgebreide nieuwjaarsreceptie voor relaties en genodigden, inclusief toespraak burgemeester, gevolgd door een gala-avond voor leden. We nodigen ook de pers uit.

Nieuwjaarsconcert 18 januari                      

Op 18 januari 2010 houden we (orkest en slagwerkgroep) samen met het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen ons nieuwjaarsconcert. Beide groepen bestaan 100 jaar. Het is lang geleden dat beide groepen samen een concert uitvoerden. Locatie is de ontmoetingskerk in Vriezenveen.

Compositie

Wij hebben ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan een compositie-opdracht gegund aan de Franse componist Thierry Deleruyelle. De compositie brengt orkest en slagwerk samen, wat voor een compositie uniek is. De compositie gaat ‘Odeon’ heten, wat uiteraard associeert aan ons clubgebouw, maar ook aan onze geschiedenis. Figuurlijk staat Odeon voor een huis, een thuis, krachtig gebouwd, dat bestand moet zijn tegen invloeden van buitenaf, tegenstellingen, interne meningsverschillen en dus eigenlijk alles wat zich afspeelt in een muziekvereniging. We zullen het werk gaan spelen tijdens de buitenlandse reis en het afsluitende kerstconcert.

Historisch museum Vriezenveen: Tentoonstelling – 27 april t/m 19 juni

Na koningsdag 2020 zal gedurende 6 weken een tentoonstelling te zien zijn over de geschiedenis van zowel de VH als het CMK Vriezenveen in het historisch museum Vriezenveen. We plannen enkele ‘kamermuziek/presentatie-avonden’ waarin onze ensembles optreden terwijl een VH/CMK-spreker op een luchtige manier tussendoor verhalen vertelt over onze geschiedenis. Daarna kan het publiek zelf het museum bezoeken.

Jeugdjubileumvoorstelling 16 april

De Vriezenveense Harmonie voert een speciaal voor haar geschreven jeugdvoorstelling uit, waarin de jeugdorkesten samen met basisschoolkinderen (groep 5/6) een muzikaal verhaal vertellen, ondersteund door zang, een verteller/acteur, een combo (van ‘t Noordik Almelo) en filmbeelden. Het verhaal gaat over de zoon van een ondernemersgezin dat ruim 100 jaar geleden om economische redenen emigreerde vanuit onze regio naar St Petersburg in Rusland. De jongen vindt troost in zijn muziek, en al reizende ontmoet hij andere muzikanten met wie hij samenspeelt en muzikaal groeit. De reis staat dus niet alleen voor avonturen in het buitenland, maar ook voor muzikale en persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard heeft dit verhaal raakvlakken met de geschiedenis van Vriezenveen (Rusluie) en het 100-jarig jubileum van de Vriezenveense Harmonie.

De voorstelling wordt opgevoerd op donderdag 16 april 2020 om 13.30 uur onder schooltijd voor alle kinderen van de basisscholen in sporthal De Stamper, dat met behulp van podium, licht, geluid en aankleding wordt omgetoverd tot theaterzaal. Dezelfde avond wordt de voorstelling (zonder schoolkinderen) herhaald.

Koningsdag 27 april

Regulier concert.

Dodenherdenking 4 mei

Naast de reguliere dodenherdenking staan we stil bij onze leden die zijn overleden. We bezoeken als club de begraafplaatsen in Vriezenveen.

Streetparade – bevrijdingsoptocht 5 mei

Op 5 mei wordt een grote bevrijdingsoptocht georganiseerd waar wij actief aan meehelpen. We nodigen diverse orkesten en andere lokale en regionale organisaties uit. Ook rijden legervoertuigen mee.

Muzikaal theaterspektakel Oost-West

Ter ere van het 100-jarig bestaan in 2020 ontwikkelt de Vriezenveense Harmonie de muziektheatervoorstelling Oost West waarin een eeuw dorpsgeschiedenis de revue passeert, gebaseerd op regionale verhalen die het DNA van de Vriezenveners hebben gevormd en waarin iedere Vriezenvener en inwoner uit de regio zich kan herkennen. In juni 2020 (onder voorbehoud) geven wij op een locatie in Vriezenveen 7 voorstellingen waarmee wij 3.000 bezoekers en 1.000 leerlingen bereiken. Tekst, regie, hoofdrollen, muzikale leiding, productieleiding en marketing worden uitgevoerd door professionals. Ook werken we samen met lokale (amateur)organisaties. Laurens ten Den, tekstschrijver, bedenkt het verhaal van de voorstelling op basis van interviews met Vriezenveners en schrijft de theatertekst. Zo’n serie voorstellingen, groots en semiprofessioneel opgezet, bedoeld voor een breed publiek is er in Vriezenveen nog nooit geweest.

Ons zes kilometer lang lintdorp bestond eeuwenlang grotendeels uit een Oosteinde en Westeinde, waar mensen woonden ‘op West’ of ‘op Oost’ en precies in het midden naar de kerk en het café gingen. Een prachtige metafoor voor deze gepolariseerde gemeenschap vormen de voetbalclubs DOS’37 (Westeinde) en DETO Vriezenveen, tegenwoordig Twenterand (Oosteinde). Deze verenigingen spelen dan ook een substantiële rol in de voorstelling. Wie wij nu zijn, als individu, vereniging en dorp, is gevormd door het verleden. Als wij dit met een vleugje zelfspot onder de loep kunnen nemen, groeien wij als gemeenschap. Graag schenken wij deze ervaring aan onze dorpsgenoten met een voorstelling gebaseerd op herkenbare, authentieke verhalen uit de gemeenschap en gebeurtenissen uit het recente verleden.

Oost West bevat een educatieve component gericht op groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het middelbaar onderwijs. Een interactieve lessenserie bereidt leerlingen voor op de voorstelling en laat hen een actieve rol spelen tijdens de opvoering.

Concertreis – 23-26 juli

De concertreis stelt beide A-groepen gezamenlijk in staat op te treden in de Goldene Saal van de Wiener Musikverein tijdens het World Orchestra Festival in Wenen van 23-26 juli in Wenen. Een prachtig affiche! Er zijn mogelijkheden om op vrijdag 24 juli in Wenen buiten te spelen, op zaterdag mee te doen aan een muziekwedstrijd en zondag een galaconcert in de Musikverein te verzorgen. Het podium in de Goldene Saal lijkt groot genoeg voor orkest en slagwerk, dus hoe bijzonder zou het zijn om daar gezamenlijk de internationale première van de nieuwe compositie ‘Odeon’ uit te voeren die op dit moment voor ons wordt geschreven! In ons kielzog proberen we een groep bedrijven / sponsors mee te nemen, en andere geïnteresseerde vrienden en relaties.

Summercamp –21-23 augustus

De jeugd gaat elk jaar op kamp, dit keer maken we daar een speciale jubileumeditie van

MDZK – Oktoberfest tentconcert –  23 oktober     

Gelijk aan 2018 jaar zijn we gevraagd een concert te geven op vrijdag in het oktoberfestweekend te Vriezenveen. Een spetterend concert met artiest van naam.

Afsluitend kerstconcert / reünieconcert – 19 december                    

We sluiten het jaar af met een wervelend gezamenlijk kerstconcert in de Grote Kerk, waarbij we ook onze oud-leden/reünisten actief laten meedoen. Op de concertdag zal een VH-reünie georganiseerd worden.

Documentaire

Yvo van Ravenswaaij maakt een documentaire over de Vriezenveense Harmonie die bij aanvang van het jubileumjaar gepresenteerd zal worden en op de regionale kanalen beschikbaar wordt gesteld.

Contactgegevens

Jubileumcommissie                                         jubileum@vriezenveenseharmonie.nl

VH weer van start

Vriezenveense Harmonie Emergo Castricum dubbelconcert

Deze week op 26 augustus, gaan de stoffige deuren van Odeon weer open. Het nieuwe seizoen zal beginnen met nieuwe leden, leerlingen en verrassende concerten. Dit betekent echter niet dat er niks is gedaan voor de VH in de zomervakantie! Zo heeft de Jubileum commisie voorbereindingen gedaan voor het 100-jarige jubileum in 2020. Ook is er een klein gezelschap bezig met kleine stukken voor het 650 jarige bestaan van ons dorp Vriezenveen.

Zoals elke start van het nieuwe schooljaar gaan de jeugdleden op Summercamp. Dit jaar word het thema ‘Reis rond de wereld’. Dit kamp worden er dan volop activeiten gedaan die hierop aansluiten. Daarnaast zullen de kinderen ook natuurlijk nog wat muzikale kennis mee terug nemen naar huis, en, tot ergernis van de ouders, het kamplied die elke dag gezongen zal worden.

Voor de orkesten en de slagwerkgroepen staan ook veel activiteiten op het programma. Zo gaat het A-orkest dit jaar,30 november, weer op concours met onze Dirigent Erik van der Kolk. Daarvoor zullen nog 2 try-out concerten gegeven worden die onze stukken voor het concours te horen leggen aan jullie. Het B-orkest organiseert samen met de Bornse Harmonie ook nog een concert in Borne op 2 november.

Wil jij ook nog muziekles volgen, en volgend jaar mee op Summercamp? Je kunt je nog steeds opgeven voor muziekles bij de Vriezenveense Harmonie. Ook voor de lessen Algemene Muzikale Vorming kun je je nog opgeven. De AMV lessen zijn bedoeld voor jonge kinderen om hen een muzikale basis te geven. Je leert noten lezen en ritmes klappen, maar het is vooral heel erg leuk!

Geef je snel op via info@vriezenveenseharmonie.nl