€100,- voor een 100-jarige

Vriezenveens theaterspektakel voor iedereen: bent u er één uit 100?

De jubilerende Vriezenveense Harmonie ontwikkelt in 2020 een unieke muziektheatervoorstelling in Vriezenveen. Een voorstelling vóór ons dorp, óver ons dorp, gebaseerd op verhalen en gebeurtenissen die iedereen zal herkennen. In het verhaal spelen de Vriezenveense Harmonie en de twee voetbalclubs DETO Twenterand en DOS ’37 een grote rol.

Voor dit ambitieuze project is veel geld nodig. Dit geld verkrijgen we onder andere uit subsidies, sponsoring en giften. Om te kunnen besluiten of de voorstelling haalbaar is, moeten we € 10.000 aan particuliere giften toegezegd hebben. Dat zijn honderd personen die €100 doneren aan de 100-jarige muziekvereniging. Bent u er daar één van?

Een Vriezenveense Romeo & Julia

De basis voor de voorstelling is een eeuw aan regionale verhalen die het DNA van de Vriezenveners hebben gevormd. Ons zes kilometer lang lintdorp bestond jarenlang grotendeels uit een Oosteinde en Westeinde, waar mensen woonden ‘op West’ of ‘op Oost’ en precies in het midden naar de kerk en het café gingen. Halverwege de vorige eeuw groeiden Oost en West naar elkaar op Het Midden. Een prachtige metafoor voor deze gemeenschap vormen de voetbalclubs DOS’37 en DETO Twenterand. Deze verenigingen spelen dan ook een grote rol in het verhaal.

Rode draad in het verhaal is de Vriezenveense variant op het wereldberoemde liefdesverhaal over Romeo en Julia. Aan de hand van deze verboden liefde tussen de topscoorder uit het eerste elftal van DETO Twenterand en een echt DOS’37-meisje passeert een eeuw dorpsgeschiedenis de revue. Iedere inwoner van Vriezenveen zal zich herkennen in de voorstelling.

We hebben de ambitie om 7 locatietheatervoorstellingen te geven in Vriezenveen en hiermee 4.000 bezoekers te trekken. Hiervoor zijn we geïnspireerd door “Het verzet kraakt” en “Reuring in het Reggedal”. Samen met maatschappelijke partners, het onderwijs en cultuurcollega’s uit heel Twenterand werken wij aan een uniek evenement in Vriezenveen waarover iedereen met trots zal napraten. Steekwoorden: verbinding, ontplooiing, geschiedenis, noaberschap, gezelligheid, verbeelding, voetbal en natuurlijk muziek.

De Twentse acteur, toneelregisseur en schrijver Laurens ten Den (mede bekend geworden door Van Jonge Leu en Oale Groond) schrijft voor dit project een geheel nieuwe muziektheatervoorstelling. Het project is een amateurproductie van kwalitatief hoog niveau, waarbij wij hulp krijgen van een team van professionals. De hoofdrollen worden gespeeld door professionele acteurs en zangers. De overige cast wordt gevormd door talentvolle zangers, acteurs en dansers uit de regio.

Waarom schenken?

Waarom zou u honderd euro schenken? Omdat u de waarde inziet van een mooie, unieke theatervoorstelling over uw eigen dorp. Omdat u het belangrijk vindt dat deze voorstelling tot stand komt, zodat u en uw dorpsgenoten, jong en oud, hiervan kunnen genieten de komende zomer. Bovendien wordt u als gulle gever uitgenodigd voor de première van de theatervoorstelling!

Uw gift wordt alleen geïncasseerd wanneer het project doorgaat. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd.

De gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting in 2020. U doet uw gift aan de steunstichting festiviteiten Vriezenveense Harmonie (RSIN 859319477). De zogeheten ‘steunstichting SBBI’ is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van het 100-jarige jubileum van de Vriezenveense Harmonie. Dat betekent dat alle eenmalige giften aan de steunstichting in 2020 aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Vriezenveense Harmonie

Honderd jaar geleden werd het dorp Vriezenveen officieel verrijkt met een muziekvereniging: de Vriezenveense Harmonie. De muziekkapel van toen is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende vereniging die uitkomt in de hoofdklasse van de Nederlandse muzieksector. De muziekvereniging heeft nog altijd een centrale plaats in de Vriezenveense gemeenschap en vormt een verbindende schakel tussen mensen en organisaties. Ze draagt met muziekeducatie bij aan het welzijn van jong en oud, speelt een rol bij nationale feestdagen en lokale evenementen en zorgt voor saamhorigheid en gezelligheid met en voor meer dan tweehonderd leden.

Help mee dit theater voor de Vriezenveense gemeenschap tot stand te brengen!

Vul dit machtigingsformulier in en geef het mee aan een lid van de Vriezenveense Harmonie, lever het in bij Bas Borsje (0627858552 – Koolmees 67, Vriezenveen) of stuur een scan naar de jubileumcommissie: jubileum@vriezenveenseharmonie.nl.