In Memoriam Erelid Albert Schepers †

Albert Schepers

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Erelid van de Vriezenveense Harmonie

16 juli 1936 – 1 juni 2020

In 1953, om precies te zijn op 14 augustus, werd de Vriezenveense Harmonie verrijkt met het lidmaatschap van Albert Schepers. Hij begon zijn carrière bij de pas opgerichte drumband. Hij was er vroeg bij om zaken te regelen, want na 8 jaar trad hij al toe tot het bestuur. In 1965 werd hij tweede secretaris en in 1975 volgde hij Bats Dekker op als secretaris. Deze functie vervulde hij tot 1998. In datzelfde jaar legde hij samen met Bé Pape de eerste steen voor de bouw van Odeon. Eindelijk kwam er een eigen onderkomen voor zijn harmonie. Voor hem is daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Daarna bleef hij bestuurslid tot 2005.

Het is eenvoudiger te omschrijven wat Albert niet voor de harmonie heeft gedaan, dan wat hij met volle inzet wel voor zijn muziekvereniging heeft gedaan. Naast zijn bestuursfuncties deed hij nog veel meer; het beheer van het instrumentarium, de vaste vervoerder van slagwerkmateriaal, het trekken van de oliebollenkar, zijn jarenlange beheer van de uniformen, zijn betrokkenheid bij het beheer van Odeon en zijn eerste aanzet tot sponsoring door het bedrijfsleven. Maar vooral was hij de man achter de jaarlijkse donateursactie.
Zeer waarschijnlijk heeft hij meer donateursgeld binnengehaald dan wie ook.

Voor al deze activiteiten is hij in 2006 terecht tot erelid benoemd. Zelfs had Albert nog tijd om bij een aantal andere organisaties actief te zijn, zodat hij in 2010 een koninklijke onderscheiding niet kon ontlopen.

Jarenlang marcheerde hij op zijn vaste plek in de drumband over Vriezenveen van west naar oost en van oost naar west. Hij beleefde talrijke hoogtepunten met zijn drumband bij mars- en podiumconcoursen. De kunst van het melodisch slagwerk heeft hij nooit beoefend, maar hij zag met voldoening de grote verandering van drumband naar slagwerkensemble.

Er zijn nog een paar dingen die Albert vanaf een afstand maar wel betrokken heeft meegemaakt, zoals de concertreis naar Rusland in 2013, het begin van het eeuwfeest in 2020 en het proces van het samen optrekken van slagwerkgroep en orkest.

Inclusief zijn erelidmaatschap is Albert meer dan 65 jaar lid geweest.

De harmonie marcheert verder de toekomst in. Albert zou niets liever willen dan dat. En iedere keer als we weer thuiskomen staat zijn naam nog steeds in de eerste steen gebeiteld om nooit te vergeten.

Alfred Roelofs
namens de Vriezenveense Harmonie

In-Memoriam-Albert-Schepers10193