Muziekles – blaasinstrumenten en slagwerk

De Vriezenveense Harmonie beschikt over een groot aantal vakdocenten, die de complete opleiding verzorgen. Voor elk instrument is een gediplomeerde docent beschikbaar, met een afgeronde opleiding aan het conservatorium voor het betreffende instrument. Een leerling kan een opleiding volgen voor de volgende instrumenten: dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hobo, trompet, hoorn, euphonium, trombone, fagot, slagwerk. De slagwerkopleiding bestaat uit 3 verschillende opleidingen: ongestemd slagwerk (trom, drumstel), gestemd slagwerk, melodisch slagwerk.

Formulier: aanmelden opleidingen
Download: uitgebreid informatiedocument

Opzet van de lessen

Elke leerling krijgt individueel les. Het aantal lessen per jaar bedraagt minimaal 38. De lestijd 30 minuten per week. Vanaf het A diploma wordt de lestijd 30 minuten per week. Dit geldt ook voor de slagwerkopleiding, alleen hier kan bij een gecombineerde opleiding trom en melodisch de lestijd 30 minuten worden. De lessen worden aan het begin van het seizoen ingepland in samenwerking met de docent en de opleidingscoördinator. Af en toe worden er samenspel lessen gegeven door de docenten. Als handleiding voor de blazersopleiding wordt het raamleerplan van het N.I.B gebruikt. Dit is een plan, goedgekeurd door het ministerie van onderwijs. Voor het slagwerk wordt met ingang van 2015 gewerkt met een nieuw raamleerplan, gebaseerd op modulaire opleidingen. De vereniging verzorgt zelf de uitleen van (kopieën van) lesboeken en heeft hiervoor de beschikking over een zeer omvangrijke collectie. Het lesmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld aan leerlingen. Er worden regelmatig voorspeelavonden georganiseerd. Hier kunnen de ouders, verzorgers of overige belangstellenden luisteren naar de vorderingen van de leerlingen. De leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapport over hun muzikale vorderingen.

C-orkest en C-slagwerkgroep

Deze samenspelgroepen vormen een onderdeel van de opleiding. In deze groepen kunnen beginnende leerlingen samenspelervaring opdoen met leerlingen met andere instrumenten. De repetitie van het C-orkest onder leiding van Ymkje Hellinga is wekelijks op de vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur. De C-slagwerkgroep onder leiding van Roelf-Jan Schipper repeteert op donderdagmiddag van 16:45 tot 17:45 uur.  Na ongeveer een half jaar les kan een leerling meespelen in één van deze groepen. .Aan het meespelen binnen deze onderdelen zijn geen extra kosten verbonden. Beide C-groepen verzorgen kleine concertjes, o.a. bij de eindejaar uitvoering van de AMV opleiding.

Muziekexamens

De leerlingen worden opgeleid voor de examens: A-B-C-D. Voor elke leerling wordt een examenplanning gemaakt in overleg met de docent. Uitgangspunt is dat er ongeveer twee-en-een-half jaar opleiding nodig is voor het afleggen van een examen. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Voor het theoriegedeelte krijgen de leerlingen een aantal extra lessen aangeboden door de Vriezenveense Harmonie (ongeveer 10 lessen van 45 minuten). Ook deze lessen worden verzorgd door een gediplomeerde docent. Voor kandidaten voor het D-examen  bestaat de mogelijkheid om een openbaar examen af te leggen in samenwerking met het A-orkest of de A-slagwerkgroep. Voor de eigen examenbijdrage wordt verwezen naar het financieel overzicht.

Na het behalen van het A-diploma, kan een leerling meespelen in het B-orkest of de B-slagwerkgroep. De leerling wordt daarmee automatisch lid van de vereniging. Na het behalen van het B- of C-diploma (afhankelijk van het instrument) kan de leerling na het afleggen van een proefspel in het A-orkest worden geplaatst   Dit is afhankelijk van de bezetting en ruimte in het orkest. Voor toelating tot de A slagwerkgroep is een B diploma vereist.

Belangrijk

De leerling is geen lid van de vereniging. Pas wanneer een leerling toetreedt tot het B-orkest of de B-slagwerkgroep, gaat het lidmaatschap in. Vanaf dan wordt contributie betaald en worden lesgelden aangepast. Leerlingen hebben dan ook verplichtingen naar de Vriezenveense Harmonie, zoals het actief meedoen aan acties ten behoeve van de vereniging.

Formulier: aanmelden opleidingen
Download: uitgebreid informatiedocument