Update 13-3: Corona

Vriezenveen 13 maart 2020

Betreft: update ontwikkelingen Coronavirus en impact op activiteiten Vriezenveense Harmonie

Beste leden en leerlingen,
In aanvulling op de nieuwsbrief van gisteren hebben we na overleg vandaag de volgende besluiten genomen.Lees deze goed, want in lijn met de afgekondigde maatregelen van de overheid en de KNMO zijn die ingrijpend.`

Muzieklessen tot en met 31 maart worden geannuleerd.
Als vereniging volgen we het advies van de KNMO en annuleren alle muzieklessen tot en met dinsdag 31 maart. We zullen actief de mogelijkheden onderzoeken om die lessen op een later moment, of eventueel online, in tehalen. We hebben de docenten hierover ingelicht en zullen onze verantwoordelijk nemen naar hen.

De escaperoom van zaterdagavond 14 maart wordt geannuleerd
De escaperoom activiteit die het jeugdbestuur zo enthousiast heeft voorbereid moeten we helaas ook uitstellen. Het is in dit weekend niet gepast of verantwoordelijk zo’n sociaal event in ons verenigingsgebouw te houden.

NL-doet actie gaat in de huidige vorm niet door
De NL-doet actie is formeel geannuleerd. Enkele klussers zullen op eigen gelegenheid enkele klussen uitvoeren. Hier wordt geen PR aan gegeven.

Orkest- en slagwerkrepetities tot 31 maart geannuleerd
De repetities van A/B/C-orkesten en slagwerkgroepen worden afgelast in maart.

Jeugdjubileum 16 april uitgesteld
De jeugdjubileumcommissie heeft moeten besluiten het jeugdspektakel ‘Een Koffer Vol…’ op 16 april te annuleren. Repetities vervallen, het Noordik combo kan niet meer komen en het is beter dit evenement op een rustiger moment in 2020 te plannen. We hebben hiervoor twee opties in gedachten, 25 juni of 12 november, we onderzoeken de komende tijd de haalbaarheid daarvan en informeren nu alle betrokken partijen, inclusief scholen en toeleveranciers.

Overig
Theorie-examen op 21 maart zijn geannuleerd. Over de andere activiteiten in april, zoals de workshop bij Philadelphia en JP van de Bent stichting op 4 april, de voorspeelavond op 18 april en Koningsdag zullen we de ontwikkelingen volgen en met betrokken partijen blijven communiceren.

We hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en gaan uit van jullie begrip. Het is niet zoals we ons jubileumjaar voor ons zagen, maar het is nu niet anders. We blijven jullie informeren en hopen dat we spoedig met jullie onze muzikale hobby weer kunnen uitoefenen. Uiteraard kunnen jullie bij vragen bij ons terecht.

Het bestuur van de Vriezenveense Harmonie

Namen/contacten
Manager A-orkest: Anne Minkjan (A-orkest@vriezenveenseharmonie.nl / 0630116101)
Manager B-orkest: Ingrid Valk (B-orkest@vriezenveenseharmonie.nl / 0648123542)
Opleidingscoordinator: Marianne Bosch (mariannebosch84@gmail.com / 0641502995)
Manager slagwerk: Dirk van Doorn (dieksbar@gmail.com / 0625032861)
Bestuur: René Lemans (rene@vriezenveenseharmonie.nl / 0629083324)

 

 

Vriezenveen 12 maart 2020

Beste leden en leerlingen,

Gelet op de huidige berichtgeving vanuit overheid, RIVM en KNMO over de Corona-ontwikkelingen en impact daarvan, heeft het bestuur besloten om de donderdag- en vrijdagrepetities voorlopig af te lasten. Dat geldt dus sowieso voor 12 en 13 maart. Uiteraard doen we dit met pijn in ons hart, maar we gaan er van uit dat iedereen daar de logica van inziet.

Het bestuur last een extra vergadering in om te kijken wat dat betekent voor volgende week/weken. Daarin neemt het uiteraard ook het jeugdjubileumspektakel op 16 april mee. Het KNMO-advies betreft een annulering van activiteiten tot 31 maart, en dat zullen we goed overwegen.

De NL-doet actie van zaterdag gaat wel door. Dit is een vrij kleine groep waarbij contact te vermijden is.
De escaperoom van aanstaande zaterdag betreft een activiteit van minder dan 50 personen en laten we vooralsnog ook doorgaan. Uiteraard geldt dat je niet komt als je klachten hebt, ook al zijn die beperkt. Mocht je in een risicogebied zijn geweest of vertrouw je het voor jezelf niet helemaal, neem dan je eigen verantwoordelijkheid en blijf thuis.

De KNMO-richtlijn geeft ook aan muzieklessen te annuleren. Zolang scholen gewoon open blijven, zien we voor nu geen reden om de muzieklessen te schrappen (vandaag en morgen), maar daarover later meer.

Jullie begrijpen dat deze mededeling snel gecommuniceerd moest worden. Meer nuance en informatie volgt later vanavond en sowieso morgen. We gebruiken hiervoor primair de email, website en facebook als communicatiekanaal. Voor vragen kan je uiteraard contact opnemen met ons. Aanspreekpunt zijn de managers (Anne, Ingrid, Dirk) van de orkesten, Marianne van de opleiding en René vanuit het bestuur.

Pas op jezelf en op elkaar en tot snel!

Het bestuur van de Vriezenveense Harmonie

Namen/contacten
Manager A-orkest: Anne Minkjan (A-orkest@vriezenveenseharmonie.nl / 0630116101)
Manager B-orkest: Ingrid Valk (B-orkest@vriezenveenseharmonie.nl / 0648123542)
Opleidingscoordinator: Marianne Bosch (mariannebosch84@gmail.com / 0641502995)
Manager slagwerk: Dirk van Doorn (dieksbar@gmail.com / 0625032861)
Bestuur: René Lemans (rene@vriezenveenseharmonie.nl / 0629083324)